Broniui LEONAVIČIUI – 90

Įėjau į savo amžių netikėtai,
Tartum lašas į didžiulį vandenyną,
Juk tai tu supi mane ir mėtai,
Mano amžiau, mano okeane.
(Just. Marcinkevičius)

Mielas BRONIAU,
Griežtos linijos ir raidės mūsų Maestro!
Gali viskuo, ką atlikai, jau pasidžiaugti ir
saujom kupinom džiaugsmingai semti –
iš nuveiktų darbų aruodo.
Te visagalis Laikas būna Tau dosnus –
Sėkme, Stiprybe, Sveikata gera
ir Artimųjų šiluma.

Čiurlionio draugija ir Taryba
sveikina Jus su sukaktimi!

Varėna – Druskininkai – Plungė
Kaunas – Vilnius
2023 m. gruodžio 17 d.

LDS apie Bronių Leonavičių rašo …

Sveikinimas Broniui Leonavičiui.