M. K. Čiurlionio draugijos 30-metis

Džiaugėmės minėdami  M. K. Čiurlionio draugijos 30-ųjų metinių sukaktį
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune, 2017 m. spalio 5 d. ir
Signatarų namuose Vilniuje, 2017 m. gruodžio 6 d.

Minėjime Signatarų namuose dalyvavo  prof. Vytautas Landsbergis ir kiti iškilūs Lietuvos kultūros ir politikos veikėjai, koncertavo kamerinis choras „Aidija”, vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis.

Vakarą vedė Saulius Pilinkus ir M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas Saulius Valius

Fotografavo Paulius Lileikis ir Juozas Valiušaitis

Parašykite komentarą